Habitatge unifamiliar a Valldoreix. Sant Cugat.

Finalista al concurs `Premi d´Arquitectura de Sant Cugat´

Les condicions del solar i les edificacions veïnes condicionen notablement la relació de l’edifici amb l’entorn. Les façanes laterals, paral·leles a les llindes, procuren aïllar els espais interiors que s’expandeixen a l’exterior a traves de les obertures proposades a les façanes perpendiculars a aquestes.

La secció manifesta l’adaptació de l’edificació al terreny fins arribar a la sala d’estar que s’obra a l’exterior per les dues façanes SE i NO que enfrontades, cada una es projecta a l’exterior de manera diferent, la SE recollins l'espai exterior a traves d'una pèrgola i la NO projectant-se a l'exterior amb molta força gràcies a una terrassa coberta a un nivell 45cm inferior respecte la sala.

L'edifici es desenvolupa dins de dos voums paral.lelepipèdics purs d'obra vista on la diversitat d'obertures i les dimensions d'aquestes queden compensades per l'ordre general que estableixen els volums.

En l’àmbit de la sostenibilitat l'edifici conté un dipòsit de de 40.000l d'aigües pluvials que es recullen a la coberta plana i que s'integren en usos de rec i de servei no de boca. Les obertures principals es protegeixen de la insolació directa a mercès la pèrgola i la terrassa coberta. La energia solar, mitjançant tubs d'il.luminació conduïda tipus Solartube, il·lumina determinats espais interiors dnoant-los de qualitat lumínica.

Finalista al concurs `Premi d´Arquitectura de Sant Cugat´

Les condicions del solar i les edificacions veïnes condicionen notablement la relació de l’edifici amb l’entorn. Les façanes laterals, paral·leles a les llindes, procuren aïllar els espais interiors que s’expandeixen a l’exterior a traves de les obertures proposades a les façanes perpendiculars a aquestes.

La secció manifesta l’adaptació de l’edificació al terreny fins arribar a la sala d’estar que s’obra a l’exterior per les dues façanes SE i NO que enfrontades, cada una es projecta a l’exterior de manera diferent, la SE recollins l'espai exterior a traves d'una pèrgola i la NO projectant-se a l'exterior amb molta força gràcies a una terrassa coberta a un nivell 45cm inferior respecte la sala.

L'edifici es desenvolupa dins de dos voums paral.lelepipèdics purs d'obra vista on la diversitat d'obertures i les dimensions d'aquestes queden compensades per l'ordre general que estableixen els volums.

En l’àmbit de la sostenibilitat l'edifici conté un dipòsit de de 40.000l d'aigües pluvials que es recullen a la coberta plana i que s'integren en usos de rec i de servei no de boca. Les obertures principals es protegeixen de la insolació directa a mercès la pèrgola i la terrassa coberta. La energia solar, mitjançant tubs d'il.luminació conduïda tipus Solartube, il·lumina determinats espais interiors dnoant-los de qualitat lumínica.

slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image